Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/07/2016

0
1

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo cho người dân tiện tra cứu lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/07/2016 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

Loading...
24/07/2016 ĐL Liên Chiểu HEA1-2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 10:00
12:00
HEA3 Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 10:00
12:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/12/2016