Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/06/2017

0
0

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/06/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

Loading...
21/06/2017 FD53FAFF Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (133675) 07:30
10:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 05/06/2016