Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/05/2016

0
1

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/05/2016 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien

Loading...
19/05/2016 ĐL Hải Châu AFH Bắc Bầu Thạch Gián 14:30
17:00
AFQ Lý Thái Tổ 4 09:00
11:30
AGS Bàu Hạc 13:00
15:30
ĐL Sơn Trà 15:30
17:30
EED TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 15:30
17:30
EED XƯỞNG 387 ĐƠN VỊ 26045 (505422) 07:30
09:30
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 09:00
12:00
EED2 TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 13:30
15:30
ĐL Thanh Khê FMM Thai thi Boi 2 471-E10 07:00
12:00

 

Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017