Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017

0
6

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

Loading...
18/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 07:30
13:00
AD53ABFR Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Lợi Phát (628603) 08:00
12:00
AD53ABIP Bệnh Viện Đà Nẵng (116214) 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 13:30
16:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 07:30
11:30
HD53HAML Công Ty Cổ Phần Thép DANA-UC (913442) 00:00
00:00
HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 00:00
00:00
HD53HARQ Công ty Cổ Phần Thép DANA – Ý (918344) 00:00
00:00
ĐL Sơn Trà EC53EP17 Nguyễn Xuân Khoát T2 14:00
17:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 07:30
12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 07:30
12:00
VC53VVUN Miếu Bông 2 07:30
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFGT KDC 132 Hải Phòng 07:30
10:30
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/09/2017