Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017

0
2

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

Loading...
17/01/2018 ĐL Hải Châu AC53AAAC NGUYỄN DU 07:30
14:30
AC53AADB LÝ TỰ TRỌNG 13:00
17:00
AC53AAF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 (KS S HÀN) 07:30
14:30
AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHY1 An Ngãi Tây 07:30
11:30
HC53HHYD Hoà Hiệp 1T1 06:30
11:30
HC53HHYE Hoà Hiệp 1 06:30
11:30
HD53HADJ C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811869) 06:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT26 Huy Cận 07:00
12:30
VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 07:00
12:30
VC53VVUR Giáng Nam 1 07:30
12:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/01/2017