Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/09/2017

0
2

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/09/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

Loading...
16/09/2017 VD53VAAV Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phước Yên (707342) 13:00
15:00
VD53VADP Xí nghiệp thi công cơ giới 630 – Tổng công ty XDCTGT 6 – Công ty cổ phần (608410) 15:00
17:00
VD53VAEC Công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng (612146) 09:30
11:30
VD53VAGK Công ty CP Vinh Thanh Châu (687591) 07:30
09:30
VD53VAHA Công ty Cổ Phần đầu tư thương mại Phước Yên (693354) 13:00
15:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/09/2016